İzmarit - Spicara maena (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Blotched Picarel

Yerel Adları: Papuç, Kancur, Papya, Maviş

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Centracanthidae

Cins: Spicara

Tür: Spicara maena (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D X110-12, A1119-10, P 115

Habitat: Bentopelajik bir. türdür. Kum çamur zeminler ve deniz çayırlarının arasında yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

İzmarit balığı görünüm olarak dişisi ile erkeği farklı bir türdür. Dişi balık daha küçük ve sarı yeşil tonlarda olurken erkek balık mavi kahverengi tonlarda ve daha büyüktür. Erkek balıklarda boyuna oranla sırt yüksekliği de fazladır. Ağız açıldığında aşağıya doğru uzar, beslenmesini yengeçler kabuklular ve planktonlar oluşturur. Sırt yüzgecinde 11 diken 10-12 adet yumuşak ışın oluşturur. Sırt yüzgeci üzerinde vücudundakine benzer mavi benekler mevcuttur. Yan hat üzerinde 68-73 adet pul bulunur. Vücut boyunca uzanan dişilerde açık erkeklerde koyu mavi yatay hatlar vardır. Kuyruk yüzgecinde bulunan mavi benekler daha belirgindir. Dip trolü, uzatma ağları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Yabani Mercan - Pagellus acarne (Risso, 1827)

İngilizce Adı: Axillary seabream

Yerel Adları: Yabani Mercan

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Pagellus

Tür: Pagellus acarne (Risso, 1827)

Yüzgeç Formülü: D XII 10-11, A III 9-10, PI 15-17, V I 5

Habitat: Bentopelajik bir. türdür.

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Vücut yanlardan basıktır. Genel olarak açık yeşil ve gümüşi renktedir. Karın beyaz renktedir. Vücudun tamamı iri pullar ile kaplanmıştır. Yan hat koyu yeşil renkte ve belirgindir. Sırt yüzgecinde 12 adet diken, 10-11 adet yumuşak ışın vardır. Kuyruk homoserk yapıdadır ve turuncu renktedir. Göğüs yüzgecinin vücut ile birleştiği yerde turuncu renkte üçgen bir benek vardır. Ağız küçük ve aşağıya bakışlıdır. Her iki çene üzerinde çok küçük dişler vardır. Beslenmesi omnivordur. Küçük balıklar kabuklular, poliketler ve yengeçlerden oluşur. Dip trolü, uzatma ağları, parakete ve olta ile avlanırlar.

Mazak - Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788)

İngilizce Adı: Streaked gurnard

Yerel Adları: Mazak

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Scorpaeniformes

Aile: Triglidae

Cins: Chelidonichthys

Tür: Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788)

Yüzgeç Formülü: D1 IX-XI D214-17, A 14-16

Habitat: Demersal. Kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde yaşar.

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Baş kemikli sert bir yapıdadır. Başın üzerinde ve solungaç kapağının gerisinde geriye doğru bakan dikenimsi plakalar vardır. Vücudun en geniş bölümünü oluşturur. Gözler başın yan köşelerinde yer alır ve alın dik bir açı ile ağız kısmına iner. Vücut turuncu renkte olup karın altı beyazdır. Kuyruk yüzgeci turuncu renkte düz kenarlıdır. Sırt üzerinde düzensiz kahverengine yakın benekler mevcuttur. Bu familyanın en önemli özelliği pektoral yüzgeçlerden farklılaşarak parmaksı yapı alan ilk üç ışındır. Turuncu sarı çizgileri olan bu parmaksı yapı ile mazak hareket eder ve besin arar. Pektoral yüzgeçler daha koyu renkte olup üzerinde kahverengi benekler barındırırlar. Her iki çene üzerinde küçük sıralı dişler mevcuttur. Beslenmesi karnivordur. Küçük balıklar kabuklular ve yengeçlerden oluşur. Avcılığı için tasarlanmış bir av aracı yoktur. Dip trolü ile ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak avcılığı yapılır.

Hanos - Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Comber Fish

Yerel Adları: Hannos, Gerçek Hani, Hani

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Serranidae

Cins: Serranus

Tür: Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D X 14-16, A1117-8, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık kumlu alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Asıl hani balığının sırt kısmı kahverengi tonlarında olup yan tarafları sarı turuncu renktedir. Sırttan aşağıya doğru inen 9 adet kahverengi bant bulunur. Bu bantların belirginliği mevsime göre değişir. Dorsal yüzgeç 10 adet sert ve 14-16 adet yumuşak ışından oluşur. Renklenme yüzgeç boyunca devam eder. Pulları küçüktür ve yan hatta 72-78 adet pul bulunur. Çene altından karın boyunca ilerleyen 3 adet mavi bant kuyruk sapına kadar ilerler. Anal yüzgeç 3 adet sert 7-8 adet yumuşak ışından oluşur ve vücuda paralel bir renklenme vardır. Alt çene öndedir her iki çenede de uzun dişler mevcuttur. Beslenmesi küçük balıklar yengeç türleri ve midyelerden oluşur. Ekonomik değeri yüksektir. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Çaça - Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Sprat

Yerel Adları: Yemlik, Platika, Papalina

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Clupeiformes

Aile: Clupeidae

Cins: Sprattus

Tür: Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D 16-17, C24-28, A 19-20, P 15-17

Habitat: Pelajik 10-80 m derinlik aralığında yaşar

Dağılım: Tüm denizler

 

Karnivor bir balık türüdür. Başlıca besinlerini planktonlar oluşturur. Ağız ve göz yapısı ile hamsi balığından kolayca ayırt edilebilir. Vücut rengi beslenmeye göre sırt kısımda lacivert ile yeşil arası ve gri kahverengi arası değişim gösterirken yan taraflar ve karın kısmı gümüşidir. Dorsal yüzgeç 16-17 ışından oluşur ve şeffafa yakın renktedir. Kuyruk yüzgeci 24-28 ışından oluşur ve üzerinde siyah benekler mevcuttur. Çaça balığı ekonomik olarak önemli bir türdür. İnsan tüketiminde kullanılmamakla beraber Orta Karadeniz Bölgesi'nde orta su trolü ile avcılığı yapılır. Balık yemi sanayisine ham madde olarak kullanılır.

Üzgün Balığı - Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Common dradonet

Yerel Adları: Üzgün Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Callionymidae

Cins: Callionymus

Tür: Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 IV D2 8-10, A 9

Habitat: Demersal bir türdür.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut silindirik yapıdadır. Sırt kahverengi tonlarındadır. Yan taraflar sarı renklidir ve açık mavi desenler içerir. Bu desenler. başın tamamında da vardır ve yalnız erkek balıklarda olur. Dişi balıkların tüm vücudu kahverengi tonlardadır. Karın beyaz renktedir. Birinci sırt yüzgeci 4 diken ışından oluşur, erkek balıklarda kuyruk sapma yetişebilir uzunluktadır. İkinci sırt yüzgeci 8-10 adet yumuşak ışından oluşur. Her iki yüzgeçte sarı renklidir ve üzerlerinde düzenli dalgalar halinde mavi desenler vardır. Yan taraflar üzerinde bulunan desen kuyruk yüzgeci üzerinde de devam eder. Anal yüzgeç ve karın yüzgeci siyah renktedir. Karın yüzgeci göğüs yüzgecinin önünde baş tarafa daha yakın konumdadır. Göğüs yüzgeci saydam renktedir. Baş yassılaşmış ve öne doğru uzamıştır. Ventrale bakan ağız açıldığında öne doğru uzar. Gözler başın gerisinde üst tarafa yerleşmiştir. Her iki çene üzerinde dudakların ön tarafına toplanmış halde ince uzun dişler bulunur. Beslenmesi karnivordur, bentik omurgasızlar, larvalar ve yengeçler ile beslenirler. Ekonomik değeri yoktur. Dip trolü ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanır.

Mersin (Karaca) - Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeburg, 1833)

İngilizce Adı: Russian sturgeon

Yerel Adları: Karaca, Rus Mersini

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Acipenseriformes

Aile: Acipenseridae

Cins: Acipenser

Tür: Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeburg, 1833 )

Yüzgeç Formülü: D 10-14, V 7-12, L 30-52

Habitat: Demersal. Kum, çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Karadeniz

 

Karaca mersini koyu yeşil ve kahverengi tonlarda gövde rengine sahiptir. Vücut üzerinde bulunan plaka şeklindeki pullar kirli beyaz veya sarı renktedir. Sırt üzerinde 10-14 ve yan hat üzerinde 30-52 adet pul bulunur. Baş kemiksi ve eni geniş bir yapıdadır. Baş koyu yeşil renkte, üzerinde bulunan pullar sarı renkli olduğundan alın üzerinde çift sıralı simetrik bir desen oluşur. Burun kısa ve yuvarlaktır. Gözler başın yan taraflarına yerleşmiştir. Üst dudağın ilerisinde 4 adet bıyık bulunur. Burnun alt tarafı ve ağız kısmı beyazdır. Kuyruk heteroserk yapıdadır. Kuyruk sapının yanları ve altı beyaz renkte, üst tarafı koyu yeşil renktedir. Kuyruk yüzgeci siyah renkte, yüzgeç ucunda ise beyaz bir bant vardır. Dişleri yoktur. Burnun alt tarafında 4 adet bıyık bulunur. Beslenmesini dipte yaşayan balıklar, omurgasızlar ve kabuklular oluşturur. Koruma altındaki türlerdendir. Avcılığının yapılması yasaktır.

Tiryaki Balığı - Uranuscopus scaber (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Stargazer

Yerel Adları: Kurbağa Balığı, Kum Balığı, Göğebakan Balığı, Öküz Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Uranoscopidae

Cins: Uranocopus

Tür: Uranuscopus scaber (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 IV D2 14-15, A 13-15, P 15-17

Habitat: Demersal. Kumlu ve çamurlu diplerde gömülü olarak yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut konik biçimlidir. Sırt koyu kahve renktedir. Yan taraflar açık kahve sarı renkte olup karın beyaz renktedir. Birinci sırt yüzgeci 4 diken ışından oluşur ve siyah renktedir. İkinci sırt yüzgeci 14-15 yumuşak ışından oluşur. Solungaç kapağının gerisinde saydam renkli geriye doğru bakan bir diken bulunur. Baş büyüktür ve vücudun en geniş kısmını oluşturur. Gözler başın üst tarafında yukarı bakar şekilde konumlanmıştır. Ağız da yukarı bakar şekildedir. Alt dudak içerisinden püskül şeklinde dışarıya uzatılabilen bir doku bulunmaktadır. Bu doku parçasını beslenmesi esnasında besinleri ağzına çekebilmek için kullanır. Bir çeşit dil vazifesi görür. Poliketler, kabuklular ve dipte yaşayan küçük balıklar ile beslenir. Ekonomik değeri yoktur. Trol ve dip uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanır.

Mezgit - Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Whitting

Yerel Adları: Mezgit

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Gadiformes

Aile: Gadidae

Cins: Merlangius

Tür: Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 13-17 D2 16-20 D3 17-22, A1 27-32 A2 19-22, P 15-17

Habitat: Demersal. Kum, çamurlu zeminler

Dağılım: Tüm denizler

 

Mezgit balığının fusiform yapıda bir vücudu vardır. Vücut rengi sırtta açık kahverengi yanlarda beyazımsı ve karın kısmında beyazdır. üç adet sırt yüzgeci vardır ve hepsi yumuşak ışınlıdır. Sırt ışınları saydamdır ve üzerlerinde enlemesine sarı renkli bantlar vardır. Yan hat koyu kahve renkte ince bir sıra pul ile örtülüdür. Kuyruk yüzgeci yeşilimsi renktedir. Üzerinde siyah küçük benekler vardır. Karın yüzgeci ve birinci anal yüzgeç beyaz renkli iken pektoral yüzgeç ile ikinci anal yüzgeç yine sarı renktedir. Baş ince uzun bir yapıdadır. Gözler burun bölgesinin gerisinde yan taraflar üzerine yerleşmiştir. Her iki çene üzerinde seyrek fakat ince uzun dişler mevcuttur. Beslenmesini küçük balıklar, omurgasızlar ve larvalar oluşturur. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Dil Balığı - Pegusa lascaris (Risso, 1810)

İngilizce Adı: Common Sole

Yerel Adları: Eğri Ağızlı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Pleuronectiformes

Aile: Soleidae

Cins: Solea

Tür: Pegusa lascaris (Risso, 1810)

Yüzgeç Formülü: D 67-76, A 53-59, P 8-10, V 5

Habitat: Demersal. Genelde 10-60 m derinliklerde kumlu çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut oyal ve yassı bir yapıdadır. Ağız asimetrik bir şekildedir ve küçüktür. Sırt kısmı yeşil ve kahverenginin tonlarında siyah benekler içerir. Karın kısmı beyaz renktedir kılcal kan damarları karın hattı boyunca seçilebilir haldedir. Sağ göğüs yüzgeci üzerinde siyah bir benek mevcuttur. Gözler ve ağız vücudun sağ tarafında bulunmaktadır. Ticari olarak avcılığı yapılan tür Solea solea'dır ve Marmara denizinde dağılım göstermektedir. Bunun dışında Marmara ve Karadeniz'de ekonomik olmayan ama çok yaygın çıkan türler mevcuttur. Trol avcılığında ve dip uzatma ağları ile yakalanır.

Lüfer - Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Bluefish

Yerel Adları: Defne Yaprağı, Çinekop, Sarı Kanat, Lüfer, Kafana, Sırtıkara

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Pomatomidae

Cins: Pomatomus

Tür: Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1, VII-VIII D2, I 24-26, A III 26-28, P 15-16

Habitat: Pelajik bir türdür. Göç eder.

Dağılım: Tüm denizler

 

Lüfer balığı fusiform bir vücut yapısına sahiptir. Vücut gümüş renkte olup sırt mavi yeşil arası daha koyu renktedir. Yanlardan hafifçe yassılaşmış olup solungaç kapağından sonrası pullar ile örtülüdür. Yan hat uzerınde 95-100 adet pul bulunur. Birinci sırt yüzgecinde 7-9 adet diken ışın, ikinci sırt yüzgecinde 24-26 adet yumuşak ışın bulunur. İkinci sırt yüzgeci sarımsı renktedir. Kuyruk yüzgeci sarı renkte olup uç kısmında ince siyah bir bant geçer. Başın üst tarafı, solungaç kapağı kenarları ve pektoral yüzgeç de sarı renktedir. Pektoral yüzgecin vücut ile birleşme yeri ve birinci işim siyah renktedir. Karnivor bir balıktır. Göç esnasında sürüler halinde göç eden diğer balıklar ile beslenirler. Her iki çene üzerinde keskin dişler bulunur.

Ekonomik değeri çok yüksektir. Gırgır ağları, voli ağları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Tırpana - Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Rina, common stingray

Yerel Adları: İğneli Vatoz, Çarpan, Dikenli, Rina

Sınıf: Elasmobranchii

Takım: Rajiformes

Aile: Dasyatidae

Cins: Dasyatis

Tür: Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)

Habitat: Demersal. Kumlu, çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Tırpana vücudu disk şeklinde yassı bir balıktır. Sırt kısmı koyu yeşil renktedir. Burun ucundan yanlara doğru kanat şeklinde açılan gövde orta kısımda yüksektir. Kanatlar vücudun arka tarafında karın yüzgeci hizasında gövde ile birleşirler. 2 adet karın yüzgeci erkeklerde kopulasyon organı ile beraberdir. Dişilerde ise bu özellik görülmez sadece yüzgeçler kuyruğa varmadan vücut ile birleşir. Baş burun ucunun gerisinde ortaya yakın kısımdadır. Gözler kabarcık şeklinde başın her iki yanına yerleşmiştir. Gözlerin arka kısmında hilal şeklinde solungaç kapakları mevcuttur. Karın altı beyazdır. Karın altında 5 çift solungaç çıkışı mevcuttur. Vücudun yan kenarları ve karın yüzgeçIennın uçları yine koyu yeşildir. Kuyruk koyu yeşil renktedir ve vücut boyundan biraz uzundur. Kuyruk üzerinde 2 tarafı testere dişleri şeklinde bir iğne bulunur. Bu tırtırlı yapı nedeniyle saplandığı yerden geriye doğru çıkamaz. Ağzın hemen önünde büyük burun delikleri vardır. Bu deliklerden içeri bakıldığında gelişmiş kahverengi oluklu bir yapı bulunmaktadır. Çene oldukça güçlüdür. Her iki dudak üzerinde 8-12 sıra baklava şeklinde sarı renkli dişler vardır. Dibe yakın yaşayan balıklar ve bentik omurgasızlar ile beslenir. Ekonomik değeri yoktur. Dip trolü ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanırlar.

İstavrit - Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)

İngilizce Adı: Horse Mackerel

Yerel Adları: Karagöz, Kıraça, Sarı Kuyruk, Traça

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Carangidae

Cins: Trachurus

Tür: Trachurus medfterraneus (Steindachner, 1868)

Yüzgeç Formülü: D VII 25-27, A Il 23-30, P 19-21

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

İstavrit yanlardan hafifçe basık ve uzun bir balıktır. Renk genelde gümüştür. Sırt tarafı siyah lacivert renktedir. Yüzgeçler sarı ve saydamsıdır, üzerlerinde çok küçük siyah benekler bulunur. Kuyruk yüzgeci daha belirgin sarı renktedir. Gözler iridir ve başın ön tarafında yer alırlar. Ağız yukarı bakar konumdadır. Yan hat başın arka tarafında solungaç kapağının üst tarafından başlar yarım daire çizerek aşağıya iner ve vücudun ortasından kuyruğa kadar düz ilerler. Yan hat etrafındaki iri pullar sayesinde oldukça belirgindir. Yan hat üzerinde 78-92 adet kemiksi pul bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Gırgır ağları, trol, uzatma ağları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Pisi Balığı - Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Flounder

Yerel Adları: Pisi, Dere Pisisi

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Pleuronectiformes

Aile: Pleuronectidae

Cins: Platichthys

Tür: Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D 57-62, A 33-44, P 9-12, V 6

Habitat: Demersal. Kumlu çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler.

 

Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. Renk sırt kısımda koyu yeşil kahve tonlarındadır. Sırt üzerinde koyu düzensiz benekler vardır. Vücut küçük pullar ile kaplıdır. Sırt yüzgeci göz hizasından başlayıp kuyruk sapına kadar ilerler. Kuyruk ile birleşmez. Karın kısmı beyaz renktedir. Yan hat karın kısmı üzerinde de kolaylıkla görülebilmektedir. Solungaç kapağı başın gerisinde yan hatta kadar ilerler. Gözler birbirine yakındır ve sol göz sağ tarafa göç etmiştir. Ağız küçüktür, ince seyrek birkaç diş mevcuttur. Dudakların üstte kalan kısmı koyu renk, altta kalan kısmı ise beyaz renktedir. Dip trol ağları ve dip uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanmaktadırlar.

Vatoz - Raja clavata (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Thornback skate

Yerel Adları: Dikenli Vatoz

Sınıf: Elasmobranchii

Takım: Rajiformes

Aile: Rajidae

Cins: Raja

Tür: Raja clavata (Linnaeus, 1758)

Habitat: Demersal. Kumlu, çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vatoz vücudu disk şeklinde yassı bir balıktır. Sırt kısmı zımpara gibidir ve açık kahve yeşil renktedir. Üzerinde düzensiz siyah benekler vardır. Burun ucundan yanlara doğru kanat şeklinde açılan gövde orta kısımda yüksektir. Sırt kısmında simetrik olarak yerleşmiş dikenler mevcuttur. İki adet karın yüzgeci erkeklerde kopulasyon organı ıle beraberdir. Dişilerde ise bu özellik görülmez sadece yüzgeçler kuyruğa varmadan vücut ile birleşir. Karın altı beyazdır. Karın altında 4 çift solungaç çıkışı mevcuttur. Kuyruk açık kahve yeşil arası renktedir ve vücut boyundan biraz uzundur. Kuyruk üzerinde simetrik yerleşmiş dikenler vardır. Kuyruk bitiminde üst tarafta 2 adet küçük yüzgeç bulunur. Baş burun ucunun gerisinde buruna yakın kısımdadır. Gözler kabarcık şeklinde başın her iki yanına yerleşmiştir. Çene oldukça güçlüdür. Her iki dudak üzerinde 8-12 sıra baklava şeklinde sarı renkli dişler vardır. Dibe yakın yaşayan balıklar ve bentik omurgasızlar ile beslenir. Dip trolü ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanırlar.

Benekli Hani - Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Brown Comber

Yerel Adları: Kerpe, Taş Hanisi, Yazılı Hani, Çizgili Hani

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Serranidae

Cins: Serranus

Tür: Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D X-X114-15, A Ill 7-8, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık kumlu alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Benekli hani balığı sırt kısmı kahverengi tonlarında olup yan tarafları kırmızı, beyazımsı ve kahve renktedir. Sırttan aşağıya doğru inen kahverengi bantlar kuyruk sapına doğru daha belirgindir. Bu bantların belirginliği mevsime göre değişir. Dorsal yüzgeç 10 adet sert ve 14-15 adet yumuşak ışından oluşur. Sırt yüzgeci üzerinde sert ışınların bitimi hizasında siyah bir benek bulunur. Bu benek beyaz renkli bir halka ile çevrelenmiştir. Pulları küçüktür ve yan hatta 65-75 adet pul bulunur. Solungaç kapağı üzerinde 3-4 adet kırmızı bant mevcuttur. Kuyruk yüzgeci. kırmızı turuncu renktedir ve 18 dallanmış yumuşak ışından oluşur. Alt çene öndedir her iki çenede de uzun dişler mevcuttur. Beslenmesi küçük balıklar, yengeç türleri ve midyelerden oluşur. Ekonomik değeri yüksektir. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Minekop - Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Corb

Yerel Adları: Kötek, Karakulak, Han Balığı, Deniz Gözlü

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sciaenidae

Cins: Umbrina

Tür: Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D1 X-XI D2 I 22-23, A Il-III 6-8, P I 16-17, V I 5

Habitat: Demersal. Kayalık ve kum zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Yıllar Vücut yanlardan basık ve sırt yüksektir. Sırt siyaha yakın koyu renkte yanlar gümüşi renktedir. Yan taraflarda ventral yüzgeçten ikinci sırt yüzgecinin sonuna doğru ilerleyen, her iki yanı siyah, ortası altın sarısı renkte dalgalı şeritler vardır. Bütün vücut pullar ile kaplıdır. Yan hat üzerinde 48-50 adet pul bulunur. Birinci dorsal yüzgeç 10- 11 adet diken ışın içerir ve koyu sarı renkte olup küçük siyah benekler içerir . Burun öne doğru uzamıştır, gözler iri ve burun bölgesinin üst tarafında yanlara yerleşmiştir. Solungaç kapağının kenarında siyah bir şerit bulunur. Üst dudak üzerinde ve alt dudak altında simetrik delikler mevcuttur. Belirgin bir özelliği de alt çene altında bulunan bir adet bıyıksal uzantıdır. Her iki çene üzerinde küçük dişler mevcuttur. Beslenmesini algler ve bentik omurgasızlar oluşturur. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Sardalya - Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

İngilizce Adı: Pilchard

Yerel Adları: Sardalya, Sardalye, Akdeniz Sardalyası

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Clupeiformes

Aile: Clupeidae

Cins: Sardina

Tür: Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

Yüzgeç Formülü: D III 14-15, A II 17-19

Habitat: Pelajik bir türdür.

Dağılım: Tüm denizler.

 

Vücut yuvarlak, yanlardan hafif basık yapıdadır. Sırt yeşilimsi veya lacivert tonlardadır. Yanlar gümüşi renkte olup karın beyazdır. Vücut kolaylıkla kopabilen iri pullar ile kaplıdır. Sırt yüzgeci saydamdır 3 adet diken ışın ve 14-15 adet yumuşak ışın içerir. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır ve saydamdır. En belirgin tür özelliği solungaç kapağının ardından başlayan siyah sıralı beneklerdir. Ağız geniştir ve terminaldir. Planktonik organizmalar ile beslenirler. Gırgır ağları ve voli ağları ile avcılığı yapılır.

İskorpit - Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Black Scorpion Fish

Yerel Adları: Çarpan, Dikenli Balık, Vuran Balık, Çorba Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Salmoniformes

Aile: Salmonidae

Cins: Scorpaena

Tür: Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D XII 9, A III 6, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

İskorpit balığı sırtı siyah ve kahve tonlarında, yanlar kahve tonları, karın kirli beyaz renktedir. Sırt yüzgeci ve anal yüzgeç üzerinde zehirli diken ışınları bulunur. Baş büyük ve çok sayıda küçük çıkıntıya sahiptir. Ağız büyüktür. Gözler başın ön tarafında ve büyüktür. Vücut baş hariç küçük pullarla örtülüdür. Sırt yüzgecinde 12 adet zehirli diken ışın 9 adet yumuşak ışın mevcuttur. Kuyruk yüzgeci 14-16 ışından oluşur ve üzerinde 3 adet siyah bant bulunur. Karnivor bir balıktır. Yengeç, karides, poliketler ve küçük balıklar ile beslenir. Üst ve alt çenede küçük dişler mevcuttur. Ekonomik değeri son 10 yıldır artış göstermektedir. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Tirsi - Alosa immaculata (Bennett, 1835)

İngilizce Adı: Mediterranian shad

Yerel Adları: Tirsi

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Clupeiformes

Aile: Clupeidae

Cins: Alosa

Tür: Alosa immaculata (Bennett, 1835)

Yüzgeç Formülü: D IV 14-15, A III 19-20

Habitat: Pelajik bir türdür.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yuvarlak, yanlardan hafif basık yapıdadır. Başın ince uzun yapıdadır. Başın üst tarafı burun ve alt çene açık yeşil renktedir. Gözler küçüktür ve başın her iki yanında bulunur. Sırt lacivert tonlardadır. Yanlar gümüşi renkte olup karın beyazdır. Vücut kolaylıkla kopabilen iri pullar ile kaplıdır. Sırt yüzgeci saydamdır 4 adet diken ışın ve 14-15 adet yumuşak ışın içerir. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır ve açık yeşil renktedir. Üzerinde küçük siyah benekler vardır. En belirgin tür özelliği solungaç kapağının ardından başlayan siyah sıralı beneklerdir. Ağız geniştir ve hafifçe yukarı bakmaktadır. Planktonik organizmalar ile beslenirler. Gırgır ağları ve voli ağları ile avcılığı yapılır.

Mersin (Sivri Burun) - Acipenser stellatus (Pallas, 1771)

İngilizce Adı: Starry sturgeon

Yerel Adları: Sivri Burun Mersin Balığı

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Acipenseriformes

Aile: Acipenseridae

Cins: Acipenser

Tür: Acipenser stellatus (Pallas, 1771)

Yüzgeç Formülü: D 11-14, V 10-11, L 30-36

Habitat: Demersal. Kum, çamurlu zeminler

Dağılım: Karadeniz

 

Kıkırdaklı balıklardan olan sivri burun mersin balığında yanlar koyu kahve ve siyah, karın beyaz renklidir. Vücut üzerinde bulunan plaka şeklindeki pullar kirli beyaz renktedir ve üzerlerinde diken merkezinden çevreye doğru sarımsı ve mavimsi ince renklenmeler mevcuttur. Burun öne doğru uzamış ve baş uzunluğunun % 65'ini oluştururken, gözler küçük ve yan taraflar üzerine yerleşmiştir. Karın tarafında bulunan pullar 10-11 adettir ve iki sıra halinde pektoral yüzgeçten karın yüzgecine kadar devam ederler. Kuyruk yüzgeci heteroserk yapıdadır. Dişleri yoktur. Burnun alt tarafında 4 adet bıyık bulunur. Beslenmesini dipte yaşayan balıklar, omurgasızlar ve kabuklular oluşturur. Koruma altındaki türlerdendir. Avcılığının yapılması yasaktır.

Kırma Mercan - Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Pandora, Common Pandor

Yerel Adları: Kırma Mercan

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Pagellus

Tür: Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D XII 8-9, A III 9-10, PI 13-15, V 15

Habitat: Demersal bir türdür.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yanlardan basıktır. Genel olarak pembe ve gümüşi renktedir. Sırttan aşağıya doğru inen kırmızı kahve renkte 7 adet bant bulunur. Bu bantlar soluk görünümlüdür. Karın beyaz renktedir. Vücudun tamamı iri pullar ile kaplanmıştır. Yan taraflarda baştan kuyruğu doğru ilerleyen mavi renkte benekler mevcuttur. Yan hat üzerinde 55-65 adet pul bulunur. Sırt yüzgecinde 12 adet diken, 8-9 adet yumuşak ışın vardır. Solungaç kapağının gerisinde kapak boyunca aşağıya inen kırmızı bir bant vardır. Her iki çenede de dişler mevcuttur. Bu dişlerin arkasında 2 sıra halinde molar diş de mevcuttur. Ağız küçük ve aşağıya bakışlıdır. Beslenmesi karnivordur. Küçük balıklar kabuklular, poliket ve yengeçlerden oluşur. Dip trolü, uzatma ağları, parakete ve olta ile avlanırlar.

Mahmuzlu Camgöz - Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Piked dogfish

Yerel Adları: Camgöz, Köpekbalığı

Sınıf: Elasmobranchii

Takım: Squaliformes

Aile: Squalidae

Cins: Squalus

Tür: Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)

Habitat: Demersal

Dağılım: Tüm denizler

 

Mahmuzlu camgöz köpekbalığı kıkırdaklı balıklar ailesinden bir türdür. Vücut rengi sırt, yanlar ve karın yüzgeçleri dahil koyu gri, karın ise beyazdır. Vücut sert ve küçük pullar ile örtülüdür ki bu yapı adeta zımpara gibidir. Sırt boyunca vücudunda simetrik beyaz benekler bulunur. Her 2 sırt yüzgecinin önünde de birer diken ışın bulunur. Solungaç yarıkları 5 adettir. Burun bölgesinde alt tarafta 2 çift burun deliği bulunur. Ağız alt tarafta genişçe yer alır ve her 2 çenede de birer sıra keskin diş bulunur. Ağız içerisinde bu diş sırasının arkasında yedek diş sıraları da mevcuttur. Gözler başın her iki yanında bulunur büyük ve yeşilimtırak renktedir. Anal yüzgeç 2 adettir ve yanlara doğru uzar. Anal açıklığın yanlarında clasper (erkek balıklarda kopulasyon organı) denen bir çift uzantı bulunur. Karnivor bir türdür. Genellikle küçük balıklar ile beslenir.

Avcılığı yasak koruma altında bir türdür. Hedef dışı olarak trol, uzatma ağları ve oltalara yakalanmaktadır.

Sarı Kulak Kefal - Liza aurata (Risso, 1810)

İngilizce Adı: Grey Mullet, Golden Grey Mullet

Yerel Adları: Adi Kefal, Altınbaş

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Mugiliformes

Aile: Mugilidae

Cins: Liza

Tür: Liza aurata (Risso, 1810)

Yüzgeç formülü: D1 IV D2 8-9, A III 10-11, V 15, P 17

Habitat: Pelajik türdür. Kıyı ve yakın alanlarda yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yüksek yüzebilirliğe sahip bir formdadır. Baş yanlara doğru hafif basık ağız yayvan haldedir. Tüm vücut gümüşi renkte olmakla birlikte sırt daha koyu siyaha yakın karın ise beyazımsıdır. En belirgin özelliği solungaç kapağı üzerindeki sarı renkli benektir. Bütün vücut büyük pullar ile kaplıdır. Birinci sırt yüzgecinde 4 adet diken ışın vardır. Tüm yüzgeçler saydamdır. Yaşı büyük bireylerde yüzgeçler üzerinde küçük siyah benekler görülür. Üst dudak büyüktür ve küçük dişler mevcuttur. Genç dönemde hayvansal planktonik organizmalar ile beslenirken daha sonraları bitkisel organizmaları da tüketirler. Besinleri arasında en önemli yeri yumuşak çürümekte olan organizmalar alır. Yıllara göre av miktarları tüm kefal türlerinin toplamı için verilmiştir. Uzatma ağları ve voli ağları ile avcılığı yapılır.

Mırmır - Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Striped bream

Yerel Adları: Mırmır

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Lithognathus

Tür: Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 XI-X11 D2 11-12, A III 10-11, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık, kum zeminler ve deniz çayırları

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Vücut yanlardan basıktır. Sırt baş bitiminden itibaren hafifçe yükselir. Vücut rengi açık kahve ve sarı tonlarındadır. Sırt daha koyu renk olup yanlarda gümüşi bir hal alır. Karın beyaz renklidir. Sırttan aşağıya doğru birbirine paralel uzanan 14-15 kahverengi bant vardır. Birinci sırt yüzgecinde 11-12 diken, ikinci sırt yüzgecinde 11-12 yumuşak ışın bulunur. Tüm vücut pullar ile kaplıdır ve yan hat üzerinde 59-65 adet pul bulunur. Kuyruk homoserk yapıdadır rengi kuyruk ucuna doğru açılır. Burun öne doğru uzamıştır. Ağız açıldığında öne doğru uzar. Dudaklar iridir. Solungaç kapağının kenarında ve ortasında dikey turuncu bir renklenme vardır. Dudakların iç taraflarında çok küçük dişler mevcuttur. Ağız içinde ise her iki çene üzerinde ikişer sıra molar dişler mevcuttur. Beslenmesini algler, bentik omurgasızlar ve küçük balıklar oluşturur. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Kırlangıç - Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Tub gurnard

Yerel Adları: Kırlangıç. Kırmızı Kırlangıç

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Scorpaeniformes

Aile: Triglidae

Cins: Triglia

Tür: Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 VIII-X D2 16-17, A 14-16, P13

Habitat: Demersal

Dağılım: Tüm denizler

 

Konik yapıda bir vücuda sahiptir. Baş büyük ve kemiklidir. Başın üzerinde ve solungaç kapağının gerisinde geriye doğru bakan dikenimsi plakalar vardır. Vücut sırtta koyu kırmızı kahverengi renkte, yanlarda turuncu sarı ve karın sarı beyaz renktedir. Pektoral yüzgeçler geniştir ve etrafını mavi renkli bir bant döner. Pektoral yüzgeçlerin ön tarafında 3 adet ışın parmak gibi kullanılabilir halde değişime uğramıştır. Bu ayaklar beslenmesinde ve dinlenmesinde görev alırlar. Kuyruk yüzgeci turuncu renkte düz kenarlıdır. Beslenmesi karnivordur. Küçük balıklar kabuklular ve yengeçlerden oluşur. Avcılığı için tasarlanmış bir av aracı yoktur. Dip trolü ile ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak avcılığı yapılır.

Dikence - Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Three-spined stickleback

Yerel Adları: Üç dikenli balık

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Gasterosteiformes

Aile: Gasterosteidae

Cins: Gasteosterus

Tür: Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: DIII 11-12, C 14-18, A18, P 10-12

Habitat: Tatlı sularda ve tatlı suların denizler ile karıştığı acı sularda demersal alanlarda yaşar. Dağılım: Tüm denizler

 

Omnivor bir balık türüdür. Bitkisel parçacıklar yanında küçük omurgasızlar böcek ve balık larvaları ile beslenirler. Genelde tatlı sularda yaşarlar. Fakat tatlı suların deniz ile birleştiği acı sularda da bulunurlar. Vücudun sırt kısmı siyaha yakın yan taraflar ve karın gümüş renktedir. En göze çarpıcı özelliği sırt kısımda 3 adet ve karında 1 çift ve anal yüzgeç önünde 1 adet bulunan diken şeklindeki ışınlardır. Bu dikenler üzerlerinde küçük tırtıklı kemiksi yapılar bulundururlar. Vücutları sert kemiksi plakalar çevirmiştir. Yüzgeçleri saydam renktedir. Ekonomik bir tür değildir ve avcılığı yapılmamaktadır.

Mavruşgil - Sciaena umbra (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Brown meagre

Yerel Adları: Eşkina, Kaya Levreği, İşkina, işkine

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Scianeidae

Cins: Sciaena

Tür: Sciaena umbra (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1, X-XI D2, I 23-26, A17, P Il 13-14

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yanlardan basık ve sırt yüksektir. Vücudun tamamı iri pullar ile kaplıdır. Birinci sırt yüzgecinde 10-11 diken ışın ikinci sırt yüzgecinde 23-26 adet yumuşak ışın mevcuttur. Bu yüzgeçler koyu yeşil tonda olup ikinci yüzgecin uç kenarları siyah renktedir. Vücut koyu kahve tonlarda olup pullar üzerinde sarı parlamalar mevcuttur. Baş taraf koyu mor, siyah renkte olup solungaç kapağı daha açık mor renktedir. Anal yüzgecin ilk ışını beyaz renkli, diğer ışınları ve radiusları siyah renktedir. Kuyruk yüzgeci, sırt yüzgeci gibi yeşil olup yüzgeç uçları ile yüzgecin alt kısmı siyah renklidir. Alt çenenin gerisinde biri merkezde diğerleri simetrik olarak yanlarda 5 adet delik bulunur. Her iki çene üzerinde tek plaka halinde dişler bulunur. Beslenmesini gündüzleri algler, küçük omurgasızlar ve kabuklular, geceleri sardalya hamsi gibi sürü ile gezen küçük pelajikler oluşturur. Uzatma ağları ve olta ile avlanırlar.

Sivri Burun Karagöz - (Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792)

İngilizce Adı: Sharpsnout seabream

Yerel Adları: Sivri Burun Karagöz, Sivri Burun

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Diplodus

Tür: Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792)

Yüzgeç Formülü: D XI 12-15, A III 11-13, P 13-15

Habitat: Demersal bir türdür. Kumlu, kayalık zeminlerde yapar.

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Vücut yanlardan basık sırt yüksektir. Sırt koyu, yanlar daha açık gümüşi renktedir. Karın beyazdır. Sırttan aşağıya doğru 12-14 adet siyah bant vardır. Bu bantlar aşağıya indikçe soluklaşır. Kuyruk sapında geniş bir siyah bant bulunur. Vücudun tamamı pullar ile kaplıdır. Sırt yüzgecinde 11 diken ve 12-15 adet yumuşak ışın bulunur. Yanal hat siyah renkli ve belirgindir. Yan hat üzerinde 53-64 adet pul bulunur. Baş vücut yuvarlaklığı ile uyumlu iken burun kısmı öne doğru uzamıştır. Burun ucu ve gözlerin etrafı siyah renktedir. Gözler başın yan taraflarında orta kısma konumlanmıştır. Kuyruk homoserk yapıdadır ve uç kısmında siyah bant vardır. Ağız burun bölgesinde en önde yer alır ve her iki çene üzerinde keskin dişler vardır. Beslenmesi omnivordur. Algler, anemonlar, kabuklular, yengeçler ve küçük balıklar ile beslenirler. Uzatma ağları, olta ve zıpkın ile avlanırlar.

Kupes - Boops boops (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Bouge

Yerel Adları: Kupa, Kupez

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Boops

Tür: Boops boops (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D XIV-XV 12-16, A III 14-16, P I 16-17

Habitat: Semipelajik

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Kupes balığı fusiform yapıda semi pelajik bir türdür. Sırt sarı yeşil renktedir. Sırt yüzgeci üzerinde 13-15 diken ışın ve 12-16 yumuşak ışın vardır. Yan hat siyaha yakın koyu renkte ve belirgindir. Yan hat üzerinde 69-80 adet pul vardır. Tüm vücut pullar ile kaplıdır. Yan taraflar gümüşi renkte olup 4 adet ince sarı bant solungaç kapağı arkasından kuyruğa doğru uzanır. Kuyruk sarı renktedir ve üzerinde küçük siyah benekler bulunur. Bu benekler kuyruk sapında sıklaşır ve siyaha yakın bir görünüm alır. Gözler büyüktür başın ön tarafında yer alır. Ağız küçüktür ve her iki çenede bir sıra keskin diş yer alır. Göğüs yüzgecinin üst tarafında siyah bir benek bulunur. Omnivor bir türdür. Kabuklular, poliketler, yengeçler ve larvaların yanı sıra algler ile de beslenir. Gırgır ve trol ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

Deniz İğnesi - Syngnathus sp. (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Pipefish

Yerel Adları: Yılan iğnesi, Yırtmaç Balık

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Salmoniformes

Aile: Syngnathidae

Alt Aile: Syngnathinae

Tür: Syngnathus sp. (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D1 24-40

Habitat: Kıyı alanlarda 1-50 m aralığında bitkiler ile örtülü alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Bu familya üyelerinin türleri bölgemiz denizlerinde yaygındır. Deniz yosunu gibi ince uzun bir yapıya sahip vücudu plaka şeklinde pullar ile kaplıdır. Ağız boru şeklinde öne doğru uzundur ve yukarı dönüktür. Yosunlar arasında yaşayan küçük omurgasızlar ve planktonik organizmalar ile beslenirler. Vücut boyunca uzanan dikenimsi kemik yapılar mevcuttur. Döllenmiş yumurtalar erkek tarafından karın bölgesindeki kuluçka kesesi içerisinde taşınır. Bulunduğu ortam ve beslenmesine göre yeşil ve kahverengi arası renklere sahip olurlar. Ekonomik bir değeri yoktur, özellikle dip trolünde hedef dışı olarak yakalanmaktadırlar.

Yazılı Orkinos - Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)

İngilizce Adı: Little tunny

Yerel Adları: Yazılı Orkinos

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Scombridae

Cins: Euthynnus

Tür: Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)

Yüzgeç Formülü: Dl XXV-XXVI, D2 11-14, A 12-14

Habitat: Pelajik bir türdür. Göç eder.

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Yazılı orkinos fusiform yapıda iyi yüzücü olan bir balıktır. Gövde kesiti yuvarlağa yakındır. Sırt siyah lacivert arası koyu renkte, yanlar ve karın koyu gri gümüşi renktedir. Sırtında Birinci dorsal yüzgecin gerisinden başlayan geriye doğru paralel lacivert çizgiler vardır. Birinci dorsal yüzgeç 15-16 diken ışından oluşur. Pektoral yüzgecin aşağı kısmında 3 siyah benek vardır. ikinci dorsal yüzgeç bitiminden itibaren dorsalde 8 adet, anal yüzgecin bitiminden itibaren ventralde 7 adet yalancı yüzgeç bulunur. Üst çene üzerinde kısa dişler mevcuttur. Hamsi, çaça, gümüş, sardalya gibi küçük pelajik balıklar ile beslenir. Avcılığı Karadeniz ve Marmara denizinde palamut avcılığı esnasında, Ege ve Akdeniz'de orkinos avcılığı zamanı Gırgır ve uzatma ağları ile yapılmaktadır.

Yassı Kafalı Kaya Balığı - Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)

İngilizce Adı: Knout goby. toad goby

Yerel Adları: Kurbağa Kaya Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Percitormes

Aile: Gobiidae

Cins: Mesogobius

Tür: Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)

Yüzgeç Formülü: D1 V D2 14-16, A14-16

Habitat: Demersal. Kayalık çamurlu alanlarda yaşar.

Dağılım: Karadeniz, Marmara

 

Vücut silindirik bir yapıdadır fakat baş enlemesine yassılaşmıştır. Vücut san kahverengi tonları arasındadır, karın altı kirli beyazdır. Başın gerisinden itibaren butun vücut pullar ile kaplidir. Bu pullar üzerinde küçük siyah noktalar bulunur. Birinci sırt yüzgeci 5 adet diken ışından oluşur. ikinci sırt yüzgeci ise 14-16 yumuşak ışından oluşur. Sırt yüzgeçleri sarı tonlardadır ve üzerlerinde kahverengi sıralı benekler bulunur. Ağız ve dudaklar büyüktür ve her iki çenede de dişler mevcuttur. Karnivor bir balıktır. Kabuklular, yumuşakçalar, yengeç yavruları ve küçük omurgasızlar ile beslenir. Yıllara göre av miktarları tüm kayabalıkları türlerinin toplamı için verilmiştir.

Karagöz - Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

İngilizce Adı: Two Banded Bream

Yerel Adları: Karakulak, Kaçıkorya

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Diplodus

Tür: Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Yüzgeç Formülü: D X-X1 13-16, A 11111, P1 13-14, VI 5

Habitat: Demersal. Kumlu ve kayalık alanları tercih eder.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut gümüş gri renktedir. Tamamı iri pullar ile örtülüdür. Yan hat üzerinde 51-61 adet pul bulunur. Vücut uzunluğuna oranla sırtı yüksek bir türdür. Sırt yüzgecinde 10-11 diken ışın ve 13-16 yumuşak ışın mevcuttur. Karagözün en belirgin özelliği; başın gerisinde ve kuyruk sapında yukarıdan aşağıya doğru inen siyah banttır. Sırt, anüs ve kuyruk yüzgecinin kenarları siyah renktedir. Her iki çenede de 8 adet keskin diş ve bunların arkasında çok sayıda molar diş mevcuttur. Omnivor bir türdür. Balıklar, kabuklular, küçük omurgasızlar ve su bitkileri ile beslenir. Dip trolü ve uzatma ağları ile yakalanırlar.

Mersin (Morina) - Huso huso (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Beluga

Yerel Adları: Morina, Mersin Morinası

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Acipenseriformes

Aile: Acipenseridae

Cins: Huso

Tür: Huso huso (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D 11-14, V 9-11, L 40-52

Habitat: Demersal. Kum, çamurlu zeminler

Dağılım: Karadeniz, Marmara

 

Kıkırdaklı balıklardan olan Morina; sırt ve yanlar siyah, karın beyaz renklidir. Vücut üzerinde bulunan plaka şeklindeki pullar kirli beyaz renktedir. Burun öne doğru uzamış, gözler küçük ve yan taraflar üzerine yerleşmiştir. Karın tarafında bulunan pullar 9-11 adettir ve iki sıra halinde pektoral yüzgeçten karın yüzgecine kadar devam eder. Kuyruk yüzgeci heteroserk yapıdadır. Dişleri yoktur. Burnun alt tarafında 4 adet bıyık bulunur. Beslenmesini dipte yaşayan balıklar, omurgasızlar ve kabuklular oluşturur. Koruma altındaki türlerdendir. Avcılığının yapılması yasaktır.

Melanur - Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Saddled seabream

Yerel Adları: Melanurya, Melani, Melanar

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Oblada

Tür: Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 XI D2 14, A III 13, P 15

Habitat: Demersal. Kayalık ve algli zeminler

Dağılım: Tüm denizler

 

Melanur balığı sırtı koyu lacivert, yanlar açık tonlarda olmak üzere gümüşi renkte bir balıktır. Karın beyaza yakın bir renktedir. En belirgin özelliği kuyruk sapında beyaz bir halka ile çevrili büyük siyah benektir. Birinci sırt yüzgecinde 11 diken ve ikinci sırt yüzgecinde 14 yumuşak ışın vardır. Yan hat lacivert siyah renkte ve oldukça belirgindir. Bu yan hat üzerinde 64-67 adet pul bulunur. Bütün vücut pullar ile örtülüdür. Bir diğer ayırt edici özellik ise gözleridir. Gözler burun bölgesinin gerisinde başın orta hizasında yer alır. Büyük ve dışarıya doğru yarım ay şeklinde şişkindirler. Ağız yukarı bakışlı ve her iki çene üzerinde ince sıralı dişler mevcuttur. Beslenmesini larvalar kabuklular, yengeçler ve algler oluşturur. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Trakonya - Trachinus draco (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Greater weever

Yerel Adları: Trakonya, Trakon

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Trachinidae

Cins: Trachinus

Tür: Trachinus draco (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D V 30-32, A Il 28-34, V 7

Habitat: Demersal. Kum ve çamur zeminlerde yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yuvarlaktır. Baş büyüktür ve üstten basıktır. Gözler başın üst kısmına yukarı bakar şekilde konumlanmıştır. Vücut sırtta kahverengi renktedir. Yanlara doğru bu renk açılır ve beyaz renkte olan yan taraflar üzerinde benekli bir hal alır. Yan tarafların alt kısmında solungaç kapağından kuyruğa doğru bir sıra sarı benek bulunur. Karın beyazdır. Yan hat ince kahverengi bir çizgi halindedir ve üzerinde 70-80 adet küçük pul bulunur. Solungaç kapağı üzerinde ve gözlerin arka tarafında parlak mavi lekeler vardır. Bu mavi lekeler sarı renkli beneklerin arasında da görülür. Birinci sırt yüzgeci üzerinde siyah benek vardır ve bu yüzgeç ışınları zehirlidir. İkinci sırt yüzgeci saydamdır ve üzerinde kuyruğa doğru ilerleyen iki sıra sarı bant bulunur. Kuyruk yüzgeci başlangıcı sarı beneklidir, ucu düzdür ve siyah renklidir. Anal yüzgeç kısa ışınlarda oluşur, önce sarı sonra beyaz renkli bir bant kuyruğa kadar uzanır. Ağız yukarı bakışlıdır ve her iki çene üzerinde küçük keskin dişler bulunur. Karnivor bir türdür, küçük balıklar bentik canlılar ile beslenir. Ekonomik değeri yoktur. Dip trolü ve dip uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanır.

Çipura - Sparus aurata (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Gilthead Seabream

Yerel Adları: Çupra, Lidaki (küçüklerine)

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Sparus

Tür: Sparus aurata (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D XI 13-14, A11111-12.

Habitat: Demersal. Kumlu çamurlu alanlar, deniz çayırları

Dağılım: Tüm denizler

 

Çipura balığı sırtı yüksek vücudu yanlardan yassılaşmış küt burunlu gözleri başın üst ön bölümünde yer alan demersal bir balıktır. Vücut gümüş gri renkte iken karın altı beyazdır. İri pullar bütün vücudu sarar. Yan hat üzerinde 73-85 adet pul bulunur. Ergin bireylerde göz arasında sarı bir bant bulunur. Solungaç kapağı üst kısmında siyah alt kısmında pembe turuncu bir renk alır. Dorsal yüzgeç üzerinde 11 diken ve 13-14 adet yumuşak ışın bulunur. Kuyruk yüzgeci koyu kahve gri, yüzgeç uçları siyah renkte olup homoserk yapıdadır. Ağız terminal konumlu olup düzdür. Üst dudak alt dudaktan kalındır. Üst çene üzerinde de önde 4 adet kanin diş ve arkada 3 adet molar diş bulunur. Alt çene üzerinde ise önde 4 adet kanin diş ve arkada 4 adet molar diş grubu bulunur. Karnivor bir türdür. Yengeçler, kabuklular, bentik canlılar ve küçük balıklar ile beslenirler. Ekonomik değeri yüksektir. Trol, dip uzatmaları pareketa ve olta gibi birçok av aracı ile avcılığı yapılmaktadır. Yetiştiriciliği de yapılan bir türdür.

Kolyoz - Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)

İngilizce Adı: Chub mackarel

Yerel Adları: Kolyoz

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Scombridae

Cins: Scomber

Tür: Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)

Yüzgeç Formülü: D1 VII-IX D2 I 11-12, A I 11-12, P 21

Habitat: Pelajik bir türdür

Dağılım: Tüm denizler

 

Kolyoz fusiform bir yapıdadır. Sırt parlak yeşil üzerine siyah bantlar içerir. Baş tarafta siyah bantlar labirent bir desen içerirken 1. sırt yüzgecinden sonra birbirine paralel zikzaklar çizer. Yan taraflar sarı ve açık yeşil olup, soluk siyah benekler mevcuttur. Karın beyaz renklidir. 1. sırt yüzgeci 7-9 arasında diken ışın içerir. Görünümü saydamdır ama üzerinde çok küçük siyah benekler bulunur. Başın üst tarafı saydamdır ve içerideki dokular kolaylıkla görülebilir haldedir. Yine başın üstünde gözlerin arkası hizasında pembe kırmızı bir üçgen bulunur. Bu kısımda saydamdır ve beyin ile onu sarmalayan dokular gözükmektedir. Karnivor bir balıktır. Küçük pelajik balıklar ile beslenir. Her iki çenede de dişler mevcuttur. Gırgır ağları ve yüzey uzatma ağları ile avlanırlar.

Gelincik - Galdropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Three-bearded Rockling

Yerel Adları: Üç Bıyıklı Deniz Gelinciği

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Gadiformes

Aile: Gadidae

Cins: Gadiropsanis

Tür: Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D, IX-XI D2 60-63, A 54-64, P 16-18

Habitat: Demersal. Deniz bitkilerinin arasında yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Gelincik balığı sırt kısımları koyu kahverengi, alt kısımları kirli beyaz renkte, vücutları sarı kahverengi desenli başı yılanınkine benzer yapıda bir türdür. Burun bölgesinde sağ ve solda olmak üzere 2 adet ve çene altında ortada 1 adet bıyık uzantısı karakteristik özelliğidir. Vücut desenleri sırt ve anal yüzgeç üzerinde de devam eder. Üst çenede 2 sıra yassı alt çenede 1 sıra uzun dişleri mevcuttur. 2. Sırt yüzgeci ve anal yüzgeç vücut boyunca uzanır. Besinlerini karides yengeç gibi bentik kabuklular ve küçük balıklar oluşturur. Trol, dip uzatmaları ve sepet tuzaklara hedef dışı olarak yakalanırlar.

Yeşil Izmarit - Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810)

İngilizce Adı: Blotched picarel

Yerel Adları: Yeşil izmarit

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Centracanthidae

Cins: Spicara

Tür: Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810)

Yüzgeç Formülü: D XI 10-12, A III 9-10, P I 15

Habitat: Bentopelajik bir türdür. Kum çamur zeminler ve deniz çayırlarının arasında yaşar.

Dağılım: Karadeniz

 

İzmarit balığı fusiform yapıda, sırtı parlak yeşil tonlarında yanlar ve karın beyazımsı renkte bir balıktır. Yan hat koyu kahve siyah renkte ve belirgindir. Vücudun yan tarafında yan hattın hemen altında siyah renkte bir benek bulunur. Ağız yapısı yukarı bakışlıdır fakat açıldığında öne doğru uzar. Hem üst hem de alt çene üzerinde küçük düzensiz dişler bulunur. Sırt yüzgecinde 11 diken 10-12 adet yumuşak ışın oluşturur. Sırt yüzgeci üzerinde vücudundakine benzer küçük sarımsı ve beyazımsı benekler mevcuttur. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır ve sırt yüzgecindekine benzer benekler mevcuttur. Dip trolü, uzatma ağları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Büyük Kaya Balığı - Gobius cobitis (Pallas, 1814)

İngilizce Adı: Giant goby

Yerel Adları: Kocabaş, Kovit

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Gobiidae

Cins: Gobius

Tür: Gobius cobitis Pallas, 1814

Yüzgeç Formülü: D1 VI D2 I 14-16, A 12-14

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut silindirik bir yapıdadır, baş vücuda oranla büyüktür. Solungaç kapaklarından öne doğru yanaklar şişkin yapıda olup göz çeperine kadar ilerler. Dudaklar kalın, ağız öne bakışlıdır. Vücut sarı kahverengi tonları arasındadır. Vücut küçük pullar ile örtülüdür. Yan hat üzerinde 59-67 adet pul bulunur. Birinci sırt yüzgeci 6 adet diken ışından oluşur. İkinci sırt yüzgeci ise 1 diken ışın ile 14-16 yumuşak ışından oluşur. Sırt yüzgeçIerinde, kuyruk ve anal yüzgeç üzerinde sarı tonlar daha baskındır ve üzerlerinde kahverengi sıralı benekler bulunur. Yüzgeç uçları ise siyah renktedir. Karnivor bir balıktır. Kabuklular, yumuşakçalar, yengeç yavruları ve küçük omurgasızlar ile beslenir. Yıllara göre av miktarları tüm kayabalıkları türlerinin toplamı için verilmiştir.

Uskumru - Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Atlantic mackarel

Yerel Adları: Çiroz, Kırma Çiroz

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Scombridae

Cins: Scomber

Tür: Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 IX-XIV, D2 I 10-12, A I 9-13, PI-II 17-19, V I 5

Habitat: Pelajik bir türdür. Göç eder.

Dağılım: Tüm denizler

 

Uskumru fusiform yapıda iyi yüzücü olan bir balıktır. Vücut yanlardan basıktır. Sırt lacivert mavi arası renkte, ve üzerinde dikey siyah bantlar içerir. Yanlar pektoral yüzgece kadar mavi aşağısında ise gümüşi renktedir. sırt yüzgeci 9-14 diken ışından oluşur ve radiusları saydamdır. Pektoral yüzgeçte 1-2 diken 17-19 yumuşak ışın vardır. Diken ışınlar siyah yumuşak ışınlar saydamdır. Beş çift yalancı yüzgeç kuyruk sapında biter. Kuyruk yüzgeci sarı yeşil renktedir. Baş ince uzundur. Gözler büyüktür ve yan taraflara yerleşmiştir. Ağız uzundur ve her iki çene üzerinde sık uzun dişler bulunur. Beslenmesini küçük pelajikler oluşturur. Gırgır ağları ve uzatma ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

Kömürcü Kayası - Gobius niger (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Black goby

Yerel Adları: Kömürcü Kaya, Karakaya

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Gobiidae

Cins: Gobius

Tür: Gobius niger Linnaeus, 1758

Yüzgeç Formülü: D1 6 D2 13-14, A 12-13

Habitat: Demersal. Kayalık bölgelerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut silindirik bir yapıdadır. Siyah koyu kahve renktedir. Yüzgeçler kahverenginin tonlarındadır. Tüm yüzgeçlerinde vücuttakine benzer desen devam eder. Gözler başın en üst tarafında bulunur. Birinci sırt yüzgecinde 6 adet yumuşak ışın vardır ve ikinci sırt yüzgecinden uzundur. İkinci sırt yüzgecinde 13-14 adet yumuşak ışın bulunur. Vücudun tamamı pullar ile kaplıdır. Ağız geniş ve dudaklar büyüktür. Karnivor bir balıktır. Kabuklular, yumuşakçalar, yengeç yavruları ve küçük omurgasızlar ile beslenir. Yıllara göre av miktarları tüm kayabalıkları türlerinin toplamı için verilmiştir.

Yazılı Hani - Serranus scriba (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Painted Comber

Yerel Adları: Kerpe, Taş Hanisi, Yazılı Hani, Çizgili Hani

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Serranidae

Cins: Serranus

Tür: Serranus scriba (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D X-XI 14-15, A III 7-8, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık kumlu alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Hani balığının sırt kısmı koyu kahverengi tonlarında olup yan tarafları kırmızı, gri ve kahve renktedir. Sırttan aşağıya doğru inen koyu kahverengi bantlar kuyruk sapma doğru daha belirgindir. Bu bantların belirginliği mevsime göre değişir. Dorsal yüzgeç 10 adet sert ve 14-15 adet yumuşak ışından oluşur. Renklenme yüzgeç boyunca devam eder. Vücudun yan tarafında anüs yüzgecine doğru beyazımsı belirgin bir leke bulunur. Pulları küçüktür ve yan hatta 65-75 adet pul bulunur. Kuyruk yüzgeci kırmızı turuncu renktedir ve 18 dallanmış yumuşak ışından oluşur. Anal yüzgeç 3 adet sert, 7-8 adet yumuşak ısından oluşur ve vücuda paralel bir renklenme vardır. Alt çene öndedir her iki çenede de uzun dişler mevcuttur. Beslenmesi küçük balıklar yengeç türleri ve midyelerden oluşur. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Has Kefal - Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Stripped mullet

Yerel Adları: Has Kefal

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Mugiliformes

Aile: Mugilidae

Cins: Mugil

Tür: Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 IV D2 8-9, A III 10-11, V 15,P 17

Habitat: Pelajik türdür. Kıyı ve yakın alanlarda yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Vücut yüksek yüzebilirliğe sahip bir formdadır. Baş yanlara doğru hafif basık ağız yayvan haldedir. Sırt siyah lacivert renktedir. Yanlar beyaz ama üzerindeki pullar sarı renktedir. Pul sırası boyunca sarı hatlar baştan kuyruğa kadar uzar. Karın beyaz renktedir. Solungaç kapağının tamamı göze kadar altın sarısı renktedir. Tüm yüzgeçlerinde sarı renk ve küçük siyah benekler görülebilir. Kuyruk yüzgecinde önce siyah gölge sonra sarı renk ve saydam kuyruk ucu görülmektedir. Birinci sırt yüzgecinde 4 adet diken ışın vardır. Bu yüzgeç sarımsı renkte ve üzerinde siyah küçük benekler mevcuttur. Üst dudak büyüktür ve küçük dişler mevcuttur. Genç dönemde hayvansal planktonik organizmalar ile beslenirken daha sonraları bitkisel organizmaları da tüketirler. Besinleri arasında en önemli yeri yumuşak çürümekte olan organizmalar alır. Yıllara göre av miktarları tüm kefal türlerinin toplamı için verilmiştir. Uzatma ağları ve voli ağları ile avcılığı yapılır.

Bakalyaro - Merliccius merliccius (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: European Hake

Yerel Adları: Bakalorya, Berlam, Tavuk Balığı, Bako

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Gadiformes

Aile: Gadidae

Cins: Merlangius

Tür: Merliccius merliccius (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D1 9-11, D2 35-40, A 35-40, P 12-14, V 7

Habitat: Kumlu ve çamurlu zeminlerde 30-1000 m derinlik aralığında yaşar

Dağılım: Akdeniz ve Ege denizinde (yoğun olarak), Marmara Denizi

 

Karnivor bir balık türüdür. Kolyoz, uskumru, hamsi, çaça ve sardalya gibi sürü oluşturan balık türleri ile beslenirler. Alt çenede bıyık yoktur. 1. sırt yüzgeci 9-11 arasında sert ışın içerir. 2. sırt yüzgeci ise kuyruğa kadar uzanır, 35-40 arası sert ışın içerir. Rengi sırt tarafı gri ve açık kahve iken yanları ve karın altı beyaza yakındır. Yan hat düzdür. Renk benzerliği nedeniyle mezgit balığı ile karıştırılır. Dişler alt ve üst çene boyunca yerleşmiş seyrek fakat uzun yapıdadır. Pektoral yüzgeçlerin arkasında sarı renkli bir alan mevcuttur. Bakalyaro balığı dip trolü ve uzatma ağları ile yakalanan ekonomik bir türdür.

Lipsoz - Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)

İngilizce Adı: Small Red Scorpionfish

Yerel Adları: Benekli iskorpit, Kırmızı İskorpit, Adabeyi

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Scorpaeniformes

Aile: Scorpaenidae

Cins: Scorpaena

Tür: Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)

Yüzgeç formülü: D XII 9, A III 6, P 14-16

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar

Dağılım: Marmara, Ege ve Akdeniz

 

Benekli iskorpit balığı turuncu kırmızı tonlarda, yan tarafları üzerinde düzensiz ve soluk kahverengi lekeleri olan karın kısmı turuncu bir balıktır. Sırt yüzgeci üzerinde 6. 9. diken ışınları arasındaki radiuslarda bir siyah benek vardır. Baş ve ağız büyüktür. Gözlerinin üstünde uzunluğu gözbebeğine yaklaşan tentaküller vardır. Kuyruk yüzgeci açık turuncu renktedir. Kuyruk üzerinde düzenli bir hat oluşturmayan uzunlamasına benekler vardır. Her iki çenede de dişler mevcuttur. Bu dişler iskorpit balığındakilere (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) göre daha büyüktür. Karnivor bir balıktır. Yengeç, karides, poliketler ve küçük balıklar ile beslenir. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Tekir - Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Striped red mullet

Yerel Adları: Tekir, Çuka Tekiri

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Mulidae

Cins: Mullus

Tür: Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D1 VII-VIII, D2 I 7-8, A II 6

Habitat: Demersal. Kumlu, kayalık zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Yuvarlak bir vücut yapısı vardır. Yanlardan hafif basıktır. Sırt kısmı kırmızı tonlarında, yan taraflar daha açık renktedir. Yan taraflarda bir adet kırmızı iki adet sarı şerit göz arkasından kuyruğa kadar ilerler. Birinci sırt yüzgecin 7-8 diken ışın vardır. Bu ışınların radiuslarında dalgalar halinde sarı turuncu lekeler vardır. Bu lekeler türün belirlenmesinde önemlidir. Ikinci sırt ışını da benzer şekildedir. Baş büyüktür. Alın hafif yuvarlak bir hat ve ile burun kısmına iner. Yan hat üzerinde 112-125 adet pul bulunur. Anal yüzgecin gövde kısmı saydam iken uç kısımları sarı renktedir. Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır ve gövde ile aynı renklenme görülür. Üst çenede diş yoktur. Alt çene üzerinde küçük kadifemsi dişle bulunur. Beslenmesini bentik omurgasızlar, larvalar, küçük balıklar oluşturur. Dip trolü ve uzatma ağları ile avlanırlar.

Deniz Atı - Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Sea Horse

Yerel Adları: Deniz atı

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Syngnathiformes

Aile: Syngnathidae

Cins: Hippocampus

Tür: Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D 16-17

Habitat: Demersal. Deniz bitkilerinin arasında ve alg ile kaplı alanlarda yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Denizatı tüm denizlerimizde yaşayan sıcaklık ve tuzluluk farklarına kolayca adapte olabilen bir türdür. Vücut rengi sarı kahverengi ve yeşilin tonlarındadır. Beyaz renkli benekler mevcuttur. Ağız küçüktür yukarı dönüktür. Öne doğru uzamış olan burun ucunda bulunur. Karnivor bir türdür. Küçük larvalar küçük omurgasızlar ve planktonlar ile beslenir. Sırt yüzgeci 16-17 ışından oluşur ve yüzmesinde etkisi büyüktür. Dişi bireyler olgunlaşan yumurtaları erkek denizatının inkübasyon kesesine yerleştirir ve döllenme burada gerçekleşir. Dişi denizatlarında bu kese mevcut değildir. Yumurtalar erkeğin kesesinde gelişir ve yavrular dışarı çıkarlar. Vücudun tamamı deri levlalar ile kaplıdır. Kuyruk dört köşeli bir koni şeklinde uzunlamasınadır ve köşelerinde çıkıntılar bulunur. Ekonomik bir değeri yoktur. Koruma altında bir türdür. Trol ve dip uzatmalarına hedef dışı olarak yakalanırlar.

Mandagöz Mercan - Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

İngilizce Adı: Blackspot seabream

Yerel Adları: Patlakgöz mercan

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Pagellus

Tür: Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

Yüzgeç Formülü: D XII 10-12, A III 12, P 16-18

Habitat: Demersal. Kayalık alanlarda yaşar.

Dağılım: Marmara, Ege ve Akdeniz

 

Vücut yanlardan basıktır. Sırt hafif sarımsı renktedir. Sırttan karın kısmına doğru bu renk açılır. Gövde üzerinde gümüşi renk hakimdir. Karın beyaz renktedir. Sırt yüzgecinde 12 diken 10-12 yumuşak ışın bulunur. Yan hattın başladığı solungaç kapağının arkasında siyah bir benek mevcuttur. Yan hat kahverengi sarı renkte olup belirgindir. Gözler başın ön tarafına yerleşmiştir ve oldukça iridir. Vücudun tamamı iri pullar ile kaplanmıştır. Her iki çenede de dişler mevcuttur. Bu dişlerin arkasında 2 sıra halinde molar diş de mevcuttur. Ağız küçük ve aşağıya bakışlıdır. Beslenmesi karnivordur. Küçük balıklar kabuklular, poliketler ve yengeçlerden oluşur. Dip trolü, uzatma ağları, parakete ve olta ile avlanırlar.

Benekli Kaya Balığı - Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)

İngilizce Adı: Round goby

Yerel Adları: Kum Kaya Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Gobiidae

Cins: Neogobius

Tür: Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)

Yüzgeç Formülü: D1 VI D2 13-14, A 12-13

Habitat: Demersal. Kayalık kumlu alanlarda yaşar.

Dağılım: Karadeniz, Marmara

 

Silindirik yapıda bir vücuda sahiptir. Sırt kahverengi, yanlar daha açık kahve tonlardadır. Karın altı kirli beyaz renktedir. Birinci sırt yüzgeci üzerindeki siyah benek karakteristik özelliğidir. Kuyruk yüzgeci 14-16 yumuşak ışından oluşur. Karın yüzgeci tek parçadır. Gözler başın üst tarafında bulunur. Ağız yukarı bakışlıdır. Karnivor bir balıktır. Kabuklular, yumuşakçalar, yengeç yavruları ve küçük omurgasızlar ile beslenir. Yıllara göre av miktarları tüm kayabalıkları türlerinin toplamı için verilmiştir.

Levrek - Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Seabass

Yerel Adları: İspendek (yavrularına)

Sınıf: Osteichthyes

Takım: Perciformes

Aile: Moronidae

Cins: Dicentrarchus

Tür: Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 11758)

Yüzgeç Formülü: D1, IX D2 I 13-14, A III 10-12, P 19-21

Habitat: Littoral bölgenin dibe yakın kısımlarında yaşayan bir türdür.

Dağılım: Tüm denizler

 

Levrek balığı fusiform yapıda bir türdür. Sırt açık yeşil tonlara yakın gümüşi renktadir. Yan taraflarda bu toplama açılır, karın altı yine beyaz gümüşi renk alır. Başın üst tarafı ve solungaç kapağı kenarı siyaha yakın renktedir. lkincı sırt yüzgeci. kuyruk ve anal yüzgeç de koyu renktedir. Birinci sırt yüzgecinde 9 adet diken ışın bulunur. İkinci sırt yüzgecinin ilk ışını sert sonrasında 13-14 adet yumuşak ışını mevcuttur. Yan hat ince ve belirgindir. Solungaç kapağı üstünden başlar ve kuyruk sapının orta hizasında sonlanır. Vücut sert iri pullar ile kaplıdır. Yan hat üzerinde 52-74 adet pul bulunur. Kuyruk homoserk yapıdadır ve düz bitimlidir. Ağız düz bakışlıdır. Dudaklar kalın ve yeşile çalan koyu renktedir. Her iki dudak içerisinde ince dişler mevcuttur. Ağız boşluğu büyüktür. Ekonomik değeri çok yüksektir. Olta ve uzatma ağları ile avcılığı yapılmaktadır. Deniz balıkları yetiştiriciliğinin önemli bir kısmını da oluşturmaktadır.

Çırçır - Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)

İngilizce Adı: Corkwing Wrasse

Yerel Adları: Ot balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Labridae

Cins: Symphodus

Tür: Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)

Yüzgeç formülü: D X1V-XVI 9-12, A1119-11, P 12

Habitat: Demersal, kayalık algli zeminler

Dağılım: Tüm denizler

 

Çırçır balığı yanlardan basık sırtı hafif yüksek bir türdür. Sarı ve kahverengi tonlarda olup karın kirli beyazdır. Solungaç kapağının ardından kuyruk sapına kadar ilerleyen koyu kahve renkte soluk 3 bant bulunur. En belirgin özelliği kuyruk sapında bulunan siyah benektir. Yüzgeçleri vücuttakine benzer desenler içerir. Omnivor bir türdür. Deniz tabanındaki omurgasızlar, küçük balıklar, yumurtalar ve bitkiler ile beslenir. Ağız karşıya bakışlıdır ve diş yoktur. Ekonomik değeri yoktur. Trol ve uzatma ağlarına hedef dışı olarak yakalanır.

Hamsi - Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Anchovy

Yerel Adları: Hamsi

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Clupeiformes

Aile: Engraulidae

Cins: Engraulis

Tür: Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D 14-16, A 17, P 14, C 20-22

Habitat: Pelajik bir türdür

Dağılım: Karadeniz, Marmara.

 

Marmara ve Karadeniz'de büyük sürüler halinde göçü olan bir pelajik türdür. Yüzgeçleri yumuşak ışınlardan oluşur. Sırt yüzgeci ve pektoral yüzgeçte 14, anal yüzgeçte 17 yumuşak ışın vardır. Kuyruk yüzgecinde siyah benekler mevcuttur ve 20-22 ışından oluşur. Vücut kolay dökülebilen küçük pullar ile örtülüdür. Ağız büyüktür üst çenede çok küçük bir sıra diş mevcuttur. Gözler başın ön tarafında yer alır ve büyüktürler. Planktonik organizmalar ile beslenirler. Vücut sırtta siyah kahve veya lacivert olup yanlar ve karın gümüş renktedir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Gırgır ve ortasu trolü ile avcılığı yapılmaktadır.

Rus Kefali - Mugil soiuy (Basilewsky, 1855)

İngilizce Adı: Soiuy mullet

Yerel Adları: Rus Kefali

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Mugiliformes

Aile: Mugilidae

Cins: Mugil

Tür: Mugil soiuy (Basilewsky, 1855)

Yüzgeç Formülü: D1 IV D2 8-9, A III 10-11, V 15, P 17

Habitat: Pelajik türdür. Kıyı ve yakın alanlarda yaşarlar.

Dağılım: Karadeniz

 

Vücut fusiform bir formdadır. Baş yanlara doğru hafif basık ağız yayvan haldedir. Sırt kahverengi sarımsı renktedir. Yan kısımlarda renk daha sarımsı olur, karın altı beyazdır. Pul sırası boyunca sarı hatlar baştan kuyruğa kadar uzar. Karın beyaz renktedir. Gözler sarı renkte iken gözün alt ve arka kısmı ile solungaç kapağı beyaz renktedir. Birinci sırt yüzgecinde 4 adet diken ışın vardır. Kuyruk yüzgeci kırmızı kahve renktedir ve homoserk yapıdadır. Anal yüzgeç beyaz pembe renkte olup uç kısımları sarı turuncu renktedir. Üst dudak büyüktür ve küçük dişler mevcuttur. Genç dönemde hayvansal planktonik organizma ile beslenirken daha sonraları bitkisel organizmaları da tüketirler. Besinleri arasında en önemli yeri yumuşak çürümekte olan organizmalar alır. Yıllara göre av miktarları tüm kefal türlerinin toplamı için verilmiştir. Uzatma ağları ve voli ağları ile avcılığı yapılır.

Palamut - Sarda sarda (Bloch, 1793)

İngilizce Adı: Atlantic bonito

Yerel Adları: Torik, Peçuta, Çingene Palamutu (küçük boyları)

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Scombridae

Cins: Sarda

Tür: Sarda sarda (Bloch, 1793)

Yüzgeç Formülü: D1 XXI-XXIV, D2 13-15, A II 11-13, P II 21-22, V I 5

Habitat: Pelajik bir türdür. Göç eder.

Dağılım: Tüm denizler

 

Palamut fusiform yapıda iyi yüzücü olan bir balıktır. Gövde kesiti yuvarlağa yakındır. Sırt siyah lacivert arası koyu renkte, yanlar ve karın koyu gri gümüşi renktedir. Sırt tarafında parlak yeşil parlamalar görülür. İki sırt yüzgeci de siyah renktedir. Vücut üzerinde hem sırttan karına doğru inen birbirine paralel soluk bantlar hem de solugaç yüzgecinden kuyruk sapının üst tarafına doğru ilerleyen yine birbirine paralel belirgin bantlar mevcuttur. Ikinci sırt yüzgeci ile anüs yüzgecinden sonra 7-10 adet yalancı yüzgeç bulunur. Her iki çene üzerinde uzun dişler mevcuttur. Hamsi, çaça, gümüş, sardalya gibi küçük pelajik balıklar ile beslenir. Gırgır ağları ve uzatma ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

Sarpa - Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Salema

Yerel Adları: Sarpa, Çitari, Sarpan, Lapa, Sarya

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Sarpa

Tür: Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D XI-XIII 14-17, A III 13-15, P 15-17

Habitat: Demersal. Kumlu, çamurlu, kayalık ve algli zeminlerde yaşar.

Dağılım: Marmara, Ege, Akdeniz

 

Vücut yanlardan basık sırt yüksektir. Sırt gümüşi mavi renkte, yanlar gümüşi, karın ise beyaz renktedir. Yan taraflarda 10-12 adet sarı bant bulunur. Bu bantlar solungaç kapağı üzerinden başlayıp kuyruk kısmına kadar tek pul sırası halinde birbirine paralel şekilde ilerler. Vücut iri pullar ile örtülüdür. Yan hat üzerinde 70-90 adet pul bulunur ve bu pul sırası kahverengi renktedir. Pektoral yüzgecin ilk işini siyah renkte olup, bu ışının gövde ile birleştiği yerde siyah bir benek vardır. Burun öne doğru uzundur ve iri gözler yanlarda yer alır. Alın yeşilimsi renktedir burun ucu ise koyu yeşildir. Kuyruk homoserk yapıdadır. Koyu gri renktedir. Vücut üzerindeki sarı çizgiler kuyruk üzerinde benekler halinde devam eder. Üst çenede iki uçlu, alt çenede tek uçlu keskin dişler mevcuttur. Beslenmesi omnivordur. Deniz bitkileri ve küçük larvalar ile beslenirler. Uzatma ağları ve zıpkın ile avlanırlar.

Kalkan - Psetta maxima (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Turbot

Yerel Adları: Sofra Balığı, Karadeniz Kalkan Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Pleuronectiformes

Aile: Scophthalmidae

Cins: Psetta

Tür: Psetta maxima Linnaeus, 1758

Yüzgeç Formülü: D 60-71, A 45-52, P 10-13, V5-7, C 15-18

Habitat: Demersal. Kum çamur zeminlerde kendini zemine gömerek yaşar.

Dağılım: Karadeniz

 

Vücut yuvarlaktır ve tamamen yassılaşmıştır. Renk yaşadığı ortama göre değişiklik göstermektedir. Genellikle kahverengi ve gri tonlarındadır. Ventral kısım genellikle kirli beyaz renktedir. Sol göz başın sağ tarafına göç etmiştir. Karnivor bir türdür. Bentik balıklar yengeçler ve kabuklular ile beslenir. Ağız büyüktür ve her iki çenede de dişler mevcuttur. Pullar kemiksi tüberküllere dönüşmüştür. 2 m ile 70 m arasındaki derinliklerde göç ederek yaşarlar. Ekonomik değeri çok yüksektir. Dip trolü ve kalkan ağı ile yakalanırlar.

Deniz Alabalığı

İngilizce Adı: Black Sea trout

Yerel Adları: Karadeniz Alabalığı, Kırmızı Benekli Alabalık

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Salmoniformes

Aile: Salmonidae

Cins: Salmo

Tür: Salmo sp.

Yüzgeç formülü: D VII-IV,C 21, A 111-IV 8-9, P 13

Habitat: Anadrom bir balıktır. Büyüme evresini denizde geçirip üremek için tatlı sulara göçer.

Dağılım: Karadeniz

 

Vücut gümüş renktedir. Sırta doğru çıkıldıkça siyah renk alırken karın altı beyaz renklidir. Yan taraflarda siyah benekler mevcuttur. Dorsal 2. sırt yüzgeci yerine adipose denilen yalancı bir yüzgeç bulunur. Yan hat üzerinde 112-125 adet pul bulunur. Karnivor bir balıktır. Üst ve alt çenede dişler mevcuttur. Deniz Alabalığı yetiştiriciliği de yapılan bir türdür. Ekonomik değeri yüksektir.

İsparoz - Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Annular Seabream

Yerel Adları: İspari, isparya, Deniz Sazan Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Sparidae

Cins: Diplodus

Tür: Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D X-XI 12-14, A III 10-12, P I 13-14, V 5

Habitat: Demersal. Kumlu çamurlu alanlar, deniz çayırları

Dağılım: Tüm denizler

 

İsparoz balığı yaşadığı yer ve beslenmesine göre gümüş gri veya sarı yeşil tonlarında olur. Karın genellikle beyaz renktedir. En belirgin özelliği kuyruk sapında bulunan siyah banttır. Sırt yüzgecinde 11 diken 14 yumuşak ışın mevcuttur. Anal yüzgeçte 3 diken 12 yumuşak ışın bulunur. Vücut iri pullar ile kaplıdır.yan hat üzerinde 48- 56 adet pul bulunur. Her iki çenede de 8 adet keskin diş ile 2-4 adet molar diş bulunur. Beslenme omnivordur. Yengeçler kabuklular ve deniz yosunları ile beslenirler. Trol, dip uzatmaları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Fener Balığı - Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Angler fish

Yerel Adları: Fener

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Lophiiformes

Aile: Lophiidae

Cins: Lophius

Tür: Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D, III D, 11-13, A 9-11, P 13, V I 5, C 8

Habitat: Demersal. 20-650 m derinliklerde kumlu çamurlu zeminlerde yaşar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Baş ve ağız büyük vücut koni şeklinde arkaya doğru küçülmektedir. En önemli özelliği başın ön tarafında bulunan dikenimsi yapı ve bunun ucunda karanlıkta ışık yayabilen bir doku bulunmasıdır. Bu sayede derin sularda küçük balıkları ışık ile cezbedip avlamaktadırlar. Sırt rengi kahverenginin tonlarıdır ve daha koyu renk benekler vardır. Karın altı ise beyaz renktedir. Ağız büyüktür ve her iki çenede uzun dişler mevcuttur. Solungaç çıkışları pektoral yüzgeçlerin altında bulunmaktadır. Bir Akdeniz türü olmasına rağmen Karadeniz'de de tespit edilmiştir. Trol ve uzatma ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

Gümüş Balığı - Atherina hepsetus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Sand Smelt

Yerel Adları: Gümüş, Aterina, Çamuka

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Atheriniformes

Aile: Atherinidae

Cins: Atherina

Tür: Atherina hepsetus (Lennaeus, 1758)

Yüzgeç Formülü: D, VII-IX D2119-12, A1111-13, P Il 13-14, V 15

Habitat: Pelajik bir türdür, sahil bölgelerinde yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Ilik ve sıcak denizlerin sahil bölgelerinde ve sığ alanlarda küçük sürüler halinde yaşayan bir türdür. İnce uzun bir vücut yapısına sahiptir. Gözler iri ağız önde ve yukarı bakar şekildedir. Genellikle zooplanktonlar ile beslenir. Vücudu iri pullar ile kaplıdır. Sırttaki pullar üzerinde küçük lacivert benekler bulunur. Vücut sırtta zeytin yeşili ve kahverengi tonları, yanlar gümüş ve karın beyaz renktedir. Kuyruk yüzgeci sapında siyah benekler bulunur. Diğer yüzgeçleri saydamdır. İznik gölü ve Eğirdir gibi tatlısu ekosistemlerinde de görünen bir türdür.

Zargana - Belone belone (Linnaeus, 1761)

İngilizce Adı: Garpike

Yerel Adları: Sargan, İğne Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Beloniformes

Aile: Belonidae

Cins: Belone

Tür: Belone belone (Linnaeus, 1761)

Yüzgeç Formülü: D 16-18, A 20-21

Habitat: Epipelajik bir. türdür.

Dağılım: Tüm denizler

 

Zargana balığı ince uzun bir yapıdadır. Vücut silindirik şekildedir. Vücudun üst kısmı siyah lacivert renkte olup yanların alt kısmı ve karın gümüşi renktedir. Pullar çok küçüktür ve solungaç kapağının arkasından itibaren vücudu sararlar. Sırt yüzgecinde 16-18 yumuşak ışın vardır. Bu ışınların kendisi radiusları siyah ara perdelerı saydam renktedir. Kuyruk sapı ince uzundur, kuyruk homoserk yapıdadır. Gözler büyüktür ve başın her iki y. a.nında bulunur. Baş kısmında her iki çenede gaga şeklinde öne doğru uzamıştır. Alt çene daha uzundur. Her iki üzerinde de uzun ince dişler mevcuttur. Beslenmesini küçük pelajikler oluşturur. Uzatma ağları ve olta ile avcılığı yapılmaktadır.

Barbunya - Mullus barbatus (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Red Mullet

Yerel Adları: Barbun, Barbunya Balığı

Sınıf: Perciformes

Takım: Osteichthyes

Aile: Mullidae

Cins: Mullus

Tür: Mullus barbatus (Linnaeus, 1758)

Yüzgeç formülü: D, VIII-IX, D21-8, A 1-6, P 1-7, V I-5

Habitat: Demersal. Kumlu ve çamurlu zeminlerde 10-300 m derinlik aralığında bulunmaktadır.

Dağılım: Tüm Türkiye denizleri

 

Karnivor bir balıktır. Alt çenede kadifemsi dişler mevcutken üst çenede diş yoktur. Alt çenede bulunan 2 adet bıyık vasıtası ile zeminden beslenir. Vücudunda kırmızı kahverengi arası tonlarda hatlar ve benekler mevcuttur. Yüzgeçler sarı ve kahverenginin açık tonlarındadır. Sırt yüzgeçlerinde kahverengi ve siyaha yakın benekler mevcuttur. Yan hat üzerinde 31-35 adet pul bulunur. Küt bir alın yapısına sahiptir. Bu özelliği ile tekir türünden ayrımı kolayca yapılabilir. Barbunya balığı dip trolü ve uzatma ağları ile yakalanan ekonomik değeri yüksek bir balık türüdür.

Papas Balığı - Choromis choromis (Linnaeus, 1758)

İngilizce Adı: Mediterranian damselfish

Yerel Adları: Çatal Kuyruk, Papaz Balığı

Sınıf: Actinopterygii

Takım: Perciformes

Aile: Pomacentridae

Cins: Chromis

Tür: Choromis choromis Linnaeus, 1758

Yüzgeç Formülü: D1 XIII-XV 7-9, A Il 10-12

Habitat: Demersal. Kayalık zeminler ve deniz çayırlarında yaşarlar.

Dağılım: Tüm denizler

 

Papas balıklarında vücut yanlardan yassılaşmış ve sırt kısmı yüksektir. Vücut koyu lacivert siyah renktedir. Sırt yüzgecinde 13-15 diken ışın ve 7-9 yumuşak ışın bulunur. Pullar merkezleri sarımsı renkte olup baştan kuyruğa doğru sarı bantlar oluştururlar. Pullar büyük ve serttir, yan hat üzerinde 24-30 adet pul bulunur. Karın yüzgecinde bulunan ilk ışın diğerlerinden uzundur. Kuyruk yüzgeci homosert yapıda ve uzundur. Bu nedenle çatal kuyruk adı ile de anılır. Ağız küçüktür ve alt çenede ince dişler mevcuttur. Ağız açıldığında öne doğru uzar. Beslenmesini küçük balık larvaları, yengeçler ve bentik canlılar oluşturur. Ekonomik değeri yoktur. Avcılığı yapılmamaktadır.