İzmir Körfezi’nde olta ile kalamar (Loligo vulgaris) avcılığı yapan balıkçıların sosyo-ekonomik analizi

İzmir Körfezi’nde, olta ile kalamar avcılığı yapan küçük ölçekli ve amatör balıkçıların demografik ve sosyo-ekonomik durumlarının tespit edildiği bu çalışma, Eylül 2010 – Eylül 2011 yıllarında Karaburun ve Yeni Foça hattı arasında kalan bölgede yürütülmüştür. Örneklemeye giren balıkçılar basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve daha sonra hem bu balıkçıların kendileri ile, hem de bölgede yer alan su ürünleri kooperatiflerinin yöneticileriyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Trata ve ığrıp gibi kıyı sürütme ağlarının 2001 yılında yasaklanmasıyla birlikte İzmir Körfezi’nde kalamar türlerinin av miktarında önemli azalmalar olmuş, karşılanamayan talep fiyatların yükselmesine neden olmuştur (15-25 TL/kg). Bu süreçte kalamar türlerinin avcılığında olta takımlarının daha yoğun olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Anket sonuçları, İzmir Körfezi’nde geçimini kalamar avcılığı ile sağlayan balıkçıların mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır ve bu balıkçıların geliştirdiği kalamar el oltaları, ticari bir av aracı işlevi üstlenerek hem yüksek av verimine (min.1-max.41 kg/gün/balıkçı), hem de yüksek av değerlerine (min 15 TL - max 1.025 TL/gün/balıkçı) ulaştığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, İzmir Körfezi’nde kalamar avcılığında gerçekleşen değişim ve ortaya çıkan yeni bir balıkçı tipinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini sunmaktadır. Aynı zamanda, İzmir Körfezi kalamar avcılığı “ticari”, “amatör” ve “amatör adı altında ticari” amaçlı bir işlev kazanması, balıkçılık yönetimi açısından dikkate alınması gereken bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Araştırma makalesinin tamamını görüntülemek için lütfen aşağıda yer alan PDF ikonuna tıklayın